החלטה לצאת לרילוקיישן: שיקולים הקשורים במצב שוק העבודה, תגמולים, ותק בארגון ואפשרויות קידום

החלטה לצאת לרילוקיישן: שיקולים הקשורים במצב שוק העבודה, תגמולים, ותק בארגון ואפשרויות קידום

נמצאו ארבעה מאפיינים תעסוקתיים אותם לוקחים בחשבון מועמדים לרילוקיישן, לפני מתן הסכמה לתפקיד המוצע להם:

תגמולים

עובדים היוצאים לשליחות בחו"ל מצפים לתגמול הולם במהלך שהותם, אשר יהיה גבוה מזה הניתן בארץ המוצא ויפצה, כביכול, על הניתוק והמעבר לארץ זרה. התגמול הכספי מהווה לעתים תמריץ לשכנוע ולעידוד לעובד המיועד לצאת לחו"ל. המטרה העיקרית של התמורה הכספית היא להוות גורם משיכה ותמריץ עבור מועמדים פוטנציאליים, בעלי מיומנויות נדרשות לפעילות בחו"ל. ככל שהיציאה לשליחות נתפסת כמובילת שיפור בתגמולי העובד, כך נכונותו לצאת לחו"ל תהיה גבוהה יותר.

ותק בארגון

הוותק עשוי להשפיע על העובד בשני כיוונים מנוגדים. מחד, לעובד המועסק בארגון מסוים במשך פרק זמן ארוך, יש מחויבות כלפיו. ייתכן כי אותו עובד יגלה נכונות לצאת לשליחות מתוך הזדהות עם מטרות הארגון, ולא מתוך מניעים ושיקולים אישיים. מאידך, עובד ותיק המורגל בעבודתו במקום מסוים לאורך שנים, עלול לפתח תחושות שליליות כלפי ניידות גיאוגרפית כלשהי, מה כל שכן אל מעבר לים. ישנם עובדים ותיקים המגלים שביעות רצון ממעמדם ואינם מתפתים מקידום בקריירה. אלה יביעו נכונות פחותה לצאת לשליחות. כאמור, הקשר בין ותק העובד ונכונותו לצאת לשליחות אפשרי לשני הכיוונים.

אפשרויות הקידום

עובדים רבים רואים ביציאה לשליחות שלב התפתחותי במעבר לעמדה ניהולית המובילה לקידום מקצועי. תפיסה זאת מחזקת את נכונותם לצאת לחו"ל. מובּיליות גיאוגרפית המובילה לקידום בשכר, יוקרה תעסוקתית ורכישת מיומנויות מובילות לשביעות רצון של העובד מעצם קידומו בארגון ומההזדמנות שניצבת בפניו, ובאופן ישיר מגבירה את רצונו לצאת לשליחות. קיימים מקרים שבהם היציאה לשליחות בחו"ל אינה כרוכה בקידום מקצועי של העובד. במקרים כאלה נכונות העובד להיענות ליציאה לשליחות נמוכה. ככל שהיציאה לחו"ל נתפסת כמובילה לפיתוח הקריירה של העובד, כך נכונותו לצאת לחו"ל מתחזקת.

מצב שוק העבודה

מצב שוק העבודה בארץ המוצא ומגוון האפשרויות הניצבות בפני הפרט בשוק המקומי, משפיעים על נכונותו לצאת לחו"ל. שוק עבודה מתפתח בעל שיעור גבוה יחסית של הזדמנויות תעסוקה, עלול להפחית את נכונות העובד לצאת לשליחות, משום שהחלופות שלו בארץ אינן מחייבות ממנו ניתוק חד ומעבר לארץ זרה. לעומת זאת, במצב של אבטלה גואה, כאשר אין חלופות תעסוקתיות או כשהשפל הכלכלי בארץ המוצא גורם לחברות רבות לפטר עובדים ולהקפיא את תהליך הגיוס, יגלה המוצב הפוטנציאלי נכונות רבה כלפי ההצעה לצאת לשליחות. ככל שירבו החלופות התעסוקתיות העומדות בפני העובד בשוק העבודה המקומי, תקטן נכונותו לצאת לשליחות בחו"ל.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *