הדרכה לניגודים בתפקיד

הדרכה לניגודים בתפקיד

עובד היוצא לרילוקישן הרגיל לדרכי עבודה מהארץ, שינסה להמשיך בדיוק באותה הגישה גם בחו"ל, עלול לגלות ניגודים בתהליכי העבודה. מה שמתאים, מקובל ועובד בארץ המקור לא תמיד משתלב באותו האופן בארץ המארחת.

חוסר הכנה או הכנה לקויה באשר לפערים התרבותיים בין ארץ האם לארץ המארחת, חוסר בהירות לגבי דרישות תפקיד וחוסר בהירות לגבי הציפיות ממנו, מטבע הדברים כל אלו גורמים לעובדים רבים להשתמש בתהליכי עבודה שאותם ירשו ולהם הורגלו בארץ המקור שלהם. פעמים רבות תהליכים אלו לא מתאימים לתהליכי העבודה המקובלים והמתאימים לארץ המארחת ובמקרה כזה נוצר ניגוד בתפקיד. מזווית הראייה של הארגון השולח יכול להיווצר ניגוד נוסף כאשר העובד המוצב קשוב יותר לצורכי הארגון המקומי, בניגוד למדיניותה של החברה מארץ האם.

בהירות והכוונה יכולים להכין את המוצב מראש להכרת הניגודים בתפקיד ולעזור לו להתמודד אתם. הבהירות נותנת למוצב הגדרה טובה יותר של התפקיד, מציבה בפניו את ציפיות הארגון ממנו, את מטרותיו ויעדיו, ואילו ההכוונה נועדה להתוות לו את הדרך להשגת המטרות האלה, כלומר לתת בידיו כלים להתמודדות עם מצבים שונים, לאפשר לו יכולת תמרון ולהקל עליו את קבלת ההחלטות.

מועמדים לרילוקיישן חייבים לדרוש כי ארגונם יכין אותם לקראת החידושים והשינויים בתפקיד החדש, לקראת הגדרות התפקיד החדשות ולקראת תחומי אחריות וחובות שהם מחויבים להם בתפקיד. כמו כן יש לבקש כלים להתמודדות עם ניגודים בתהליכי העבודה בין ארץ המקור לארץ היעד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *