ארכיון תגית:צעירים

העדר ציות עיוור לסמכות

"האירים ידועים ברוחם הלוחמנית ,הם נתפשים כאלה היכולים להפוך לפוגעים ומתנשאים כלפי סמכות, ואפילו מרדנים."   ואכן, בקרב האירים ניתן לראות חוסר כבוד מאופק כלפי הרשויות וכל ניסיון לכפות חוקים חדשים על היבטים שונים בחיי היום-יום עלול להתקבל אצלם בהתעלמות גורפת. הביטחון הגובר של הדור הצעיר והמשכיל, במקביל לשחיתויות בקרב אנשי הכנסייה, מערכת המשפט, הבנקאות…

התרבות האינדיבידואליסטית של הצעירים בפורטוגל

התרבות הפורטוגזית נחשבת קולקטיביסטית, משפחתית-קהילתית מובהקת, אולם הדור הצעיר נמשך יותר לערכים אינדיבידואליסטיים: הצעירים הפוסט-מודרנים הם הדוניסטים, מפוכחים מאידיאולוגיות מסורתיות, ומסרבים לדחות שאיפות אישיות – הכול בכדי להיות מאושרים. המגמה האינדיבידואליסטית הזאת שמקורה במודרניזציה ובצמיחה הכלכלית, מהווה פתח למתחים בין-דוריים.